Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze członków KS GROT

Zarząd KS GROT zawiadamia, że w dniu 24.05.2017 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze członków KS GROT w siedzibie klubu o godz. 18.00 I termin, 18.30 II termin.

Porządek zebrania:

  1. Wyznaczenie przewodniczącego zebrania oraz protokolanta
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Zatwierdzenie porządku zebrania
  4. Sprawozdanie z działalności zarządu
  5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
  6. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi
  7. Wybór prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej
  8. Zmiany w Statucie stowarzyszenia (zgodnie z ustawa o stowarzyszeniach)
  9. Dyskusja i wolne wnioski
  10. Zakończenie zebrania